עיקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק
09-9513265/6
ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון

מבזקי מידע :

מכרזים :

מכרזי הרשויות המקומיות בשרון

המכרזים המעודכנים באתרי הרשויות

המשך...

מכרזי משרד הבטחון

מכרזי בנייה ותשתית משרד הבטחון

המשך...

מכרזים כלליים

גישה לכל המכרזים המפורסמים מכל המקורות ובכל הענפים למכרזים באתר GOVO(30 ימי ניסיון ולאחר מכן ניתן לרכוש מנוי)

המשך...


דיווח לממונה מכר דירות


על פי התיקון שנכנס לתוקף באוקטובר 2008, כל מוכר דירה מחויב לדווח לממונה חוק המכר במשרד השיכון על כל עסקה של מכירת דירה שביצע, עד 30 מיום חתימת העסקה. על כל הפרה של דיווח (כל נכס נחשב לדיווח בפני עצמו) החוק קובע כי יוטל עיצום כספי בסך  כ  26 אלף שקל. הפרה של דיווח נחשבת כאשר הדיווח התקבל לאחר 30 יום מיום חתימת העסקה או שלא התקבל דיווח כלל. לתשומת ליבכם  : על פי החוק עד לסוף שנת 2011   אי דיווח לממונה נחשבה הפרה ראשונה ובגינה המוכר יהיה    זכאי  ל %100 הנחה באופן חד פעמי   . משנת 2012 קבלן שלא ידווח לממונה, הדבר ייחשב לו כהפרה שנייה שבגינה לא יהיה זכאי להפחתה  ויחול כפל  קנס על כל דירה בשיעור של 54,000 , לדירה .   

לחץ לעיון במכתבו של מנהל אגף יזמות ובנייה בנושא זה.